Svensk bilsupport

Policy gällande Penningtvätt AML


Vi har strikta regler för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism detta är även lagkrav samt krav från bankerna.

I detta arbete har vi upprättat en Policy för AML. 
  • Vi hanterar inte kontanter
  • Kunden skall kunna styrka pengarnas ursprung.
  • Vid köp av dyrare bil accepterar vi endast 2 transaktioner.
  • Vid misstanke gällande penningtvätt kommer detta rapporteras vidare. 

    Vi har full förståelse kring att vissa frågor vi ställer i samband med köp kan kännas påstridigt och kontrollerande. då vi lyder under penningtvättslagen (AML) är detta ett krav på oss som verksamhet och med detta arbetar vi aktivt. vi tackar för visad förståelse.